top of page

På Svea Gymnasium vill vi samla framtidens talanger, innovatörer, företagare och entreprenörer. Vi erbjuder fyra olika högskoleförberedande gymnasieprogram, med profiler och programfördjupningar som ligger närmare den yrkesmässiga verkligheten. 

Alla elever på Svea Gymnasium lär sig hur det är att starta och driva företag, då UF-företagande är del av samtliga program. Varje elev tilldelas en mentorsgrupp och kopplas samman med verksamma näringslivspersoner, vars uppdrag är att stötta och ge råd om företagande.

 

Våra inspirerande och engagerade pedagoger ser till att du som elev får verktygen för att nå dina mål, oavsett om det är att studera vidare, påbörja ditt yrkesliv, eller starta eget företag.

Om våra program

Vad kan jag göra efter min gymnasieexamen?

Starta företag

Använd kunskaperna och lärdomarna från din utbildning på Svea Gymnasium till att starta och driva ditt eget företag. Kanske har du redan en idé på en produkt, en lösning eller ett företag.

Studera vidare

Alla program som Svea Gymnasium erbjuder är högskoleförberedande. Oavsett ambitionsnivå kommer du ha förutsättningarna för att studera vidare på högskola eller universitet.

Börja jobba

Använd dina praktiska kunskaper och erfarenheter som du lärt dig under gymnasiet och börja arbeta direkt efter studenten.

Banner.jpg

Välj en utbildning med fokus på entreprenörskap och innovation

Frågor och svar

 • Vad blir jag behörig till efter Teknikprogrammet?
  Teknikprogrammet är högskoleförberedande och ger dig behörighet till en mängd utbildningar i ämnesområden som rör teknik, matematik och fysik. Efter inriktningen Design och Produktutveckling kan du också fortsätta studera design, eller söka dig till utbildningar inom arkitektur, formgivning, media och reklam, eller till teknisk högskola, där du exempelvis kan studera till att bli högskoleingenjör inom flera olika områden.
 • Hur blir man entreprenör efter att ha läst Teknikprogrammet?
  Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling passar dig som är kreativ, lösningsorienterad och innovativ, och dig som gillar att gå från idé till handling - egenskaper som ofta finns hos entreprenörer. Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling förbättrar din förmåga att genom innovativa lösningar utveckla befintliga produkter och tjänster, och att skapa nya produkter som underlättar för morgondagens användare. Det bäddar för en karriär som entreprenör, där du genom ditt eget företag skapar framtidens innovativa lösningar.
 • Är matematiken svår?
  Hur vidare en kurs är svår eller inte beror på person till person. På de flesta utav våra program studerar man minst till matte 3. För att klara kursen är det bra om man lägger ned tid på att nöta in den och säger till att man behöver hjälp när det blir för svårt.
 • Kan tjejer plugga teknik?
  Självfallet kan tjejer studera teknik! Inget program är riktat till något kön, så länge man har intresse för teknik så är det bara att köra på!
 • Vad innebär det att skolan har en VD från näringslivet?
  För att kunna hjälpa elever med praktik- och arbetsmöjligheter, arbetar Svea Gymnasium nära näringslivet. Därför har skolan en VD från näringslivet som anställd, vilket är en person med högt ansvar/chefstitel sedan tidigare. VD:n ansvarar över program- och näringslivsmentorerna samt jobbar tillsammans med rektor och lärare för att skapa kontakt mellan skolan och näringslivet. VD:ns uppgifter: Se till att kontakten mellan näringslivet och skolan hålls igång. Planerar in event tillsammans med programmentorerna. Ser till att skolan får fler samarbetspartners. Representerar skolan i olika sammanhang. Ser till att skolan får in fler intressanta föreläsare. Vara ett bollplank för rektor och lärare. Är aktiv med nya arbetssätt för att sammankoppla näringslivet med skolan.
 • Vad gör en programansvarig näringslivsmentor?
  En person som ansvarar över näringslivsmentorerna arbetar tillsammans med lärarna för att skapa en så trivsam miljö som möjligt för eleverna. Denne är aktiv i skolan och helst på plats en gång i månaden. Personen har ett passande yrke till programmet, exempelvis Spelutvecklare för teknikprogrammet. Denne har även ett ansvar att vara delvis införstådd i de programspecifika examensmålen och kursplaneringen. Programansvarige näringsmentorns uppgifter är att: Arbeta tillsammans med programlagsledare. Planera in aktiviteter kopplade till näringslivet för eleverna. Vara kontaktperson för alla näringslivsmentorer inom sitt program. Vara med och delta på Svea Gymnasiums event, exempelvis Öppet Hus. Har tät kontakt med skolan och lärare för att se till att eleverna lyckas med sina mål.
 • Vad innebär det att man har näringslivsmentorer?
  En person från näringslivet tilldelas ett av programmen och arbetar tillsammans med flera andra näringslivsmentorer. Programmet tilldelas beroende på vilken nuvarande bransch denne arbetar inom. Näringslivsmentorns ansvar är att skapa kontakt mellan elever och näringslivet. Det är ett ideellt arbete där man närvarar i skolan ett par gånger per kvartal, under lite olika tidslängder och är tillgänglig via chatt/mejl för eleverna. Näringslivsmentors uppgifter är att: Vara ett bollplank för elever i klassen. Man chattar, ställer frågor och få lite tips och tricks. Hålla i heldagsaktiviteter med elever under utvecklingssamtal. Erbjuda möjligheten att ta mot studiebesök på sin arbetsplats. Leda workshops tillsammans med eleverna. Berätta om sin väg till arbete och karriärknep. Delta i event med Svea Gymnasium. Coacha elever i företagande. Stöd till gymnasiearbetet (T.ex. bidra med case från verkligheten, extra handledning, medbedömning m.m).
 • Hur många näringslivsmentorer och programansvarig näringslivsmentor är det per program?
  Det är 1 programansvarig näringslivsmentor per program och mellan 4-6 näringslivsmentorer per program.

Drömmer du om en karriär inom teknik, spelutveckling, programmering eller vill vara med och skapa kreativ design? På Teknikprogrammet i Sollentuna lär du dig om det digitaliserade samhället och får leva ut din kreativitet. Gymnasielinjen passar både tjejer och killar. I årskurs 3 anordnas en studieresa till Berlin.

Inriktning: Design och produktutveckling

Drömmer du om en karriär inom ekonomi och företagande? På Ekonomiprogrammet i Sollentuna lär du dig om ekonomins roll i samhället och fördjupar dig i entreprenörskap, juridik och ledarskap. I årskurs 3 anordnas det en studieresa till London.

Inriktning: Ekonomi

Drömmer du om en karriär inom näringslivet och vill påverka samhället på riktigt? På Samhällsvetenskapsprogrammet i Sollentuna diskuterar du samhällsfrågor och får förståelse för samhället och dess utveckling. I årskurs 3 anordnas det en studieresa till Bryssel.

Inriktning: Samhällsvetenskap

Drömmer du om en karriär inom forskning, medicin eller klimatförändringar? På Naturvetenskapsprogrammet i Sollentuna förstår du världen på ett nytt sätt och hur du kan göra framtida världen mer hållbar. I årskurs 3 anordnas det en studieresa till Amsterdam.

Inriktning: Naturvetenskap

Våra program

Upptäck din unika talang på ett av våra fyra gymnasieprogram

bottom of page