top of page

Ekonomiprogrammet

Inriktning: Ekonomi

Drömmer du om en karriär inom ekonomi och företagande? På vårt Ekonomiprogram lär du dig om ekonomins roll i samhället och fördjupar dig i entreprenörskap, juridik och ledarskap. I årskurs 3 anordnas en klassresa till London.

Programinformation

Välkommen till Ekonomiprogrammet på Svea Gymnasium i Sollentuna!


En spännande och rolig utbildning som förbereder dig inför framtida studier inom handels- eller det samhällsvetenskapliga. Du kan exempelvis plugga vidare till administratör, banktjänsteman/-kvinna, ekonom, inköpare, jurist, logistiker, marknadskoordinator, PR-ansvarig, revisor eller säljare.


Utbildningen passar dig som vill påverka och göra skillnad i samhället eller har ett stort intresse för företagande. För att ge dig som elev ännu större inblick i ekonomi- och finansbranschen anordnar vi på Svea Gymnasium en resa till England och finansbranschens huvudstad: London! (Resan sker i årskurs 3.)


Hos oss har Ekonomiprogrammet två profiler du kan välja mellan:


1. Profil: Entreprenörskap

För dig som drömmer om att driva och leda företag framåt med övertygande retorik. Exempelvis som chef/VD eller projektledare. Här får du kunskap och verktyg inom entreprenörskap, retorik och ledarskap och organisation


Entreprenörskap

Fördjupning inom företagsekonomi, psykologi, juridik och retorik utifrån ekonomiska, kulturella, sociala och vetenskapliga sammanhang.


Ledarskap och organisation

Fördjupning inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik utifrån ekonomiska, etiska och sociala aspekter.


Retorik

Utvecklas inom argumentation, debatt och presentationsteknik, både skriftligt och muntligt. 2. Profil: Juridik och företagande

För dig som drömmer om att driva och leda företag framåt med hänsyn till etik, lagar och rättigheter. Exempelvis som chef/VD eller juridiskt biträde. Här får du kunskap och verktyg inom entreprenörskap och juridik.


Entreprenörskap

Fördjupning inom företagsekonomi, psykologi, juridik och retorik utifrån ekonomiska, kulturella, sociala och vetenskapliga sammanhang.


Juridik 

Fördjupning inom civilrätt (gällande privatpersoner och företag) och offentlig rätt (gällande maktfördelning och maktutövning nationellt och internationellt).


Juridikkurser:
Affärsjuridik – arbetsrätt, avtalsrätt, marknadsrätt och problemlösning inom affärstvister.
Rätten och samhället – Etik och moral, grundlagar, lagstiftning, straffrätt samt hur lagar tolkas.

Programpaket

På Svea Gymnasium lär du dig om entreprenörskap, innovation och företagande.

För dig som drömmer om att driva och leda företag framåt med övertygande retorik. Exempelvis som chef/VD eller projektledare. Här får du kunskap och verktyg inom entreprenörskap, retorik och ledarskap och organisation.

Entreprenörskap

För dig som drömmer om att driva och leda företag framåt med hänsyn till etik, lagar och rättigheter. Exempelvis som chef/VD eller juridiskt biträde. Här får du kunskap och verktyg inom entreprenörskap och juridik.

Juridik och Företagande

Profiler

Våra övriga program

Vad kan jag jobba med efter Ekonomiprogrammet?

Du rustas med hett eftertraktade kompetenser inom företagsekonomi, juridik och entreprenörskap. Vägen till jobb är många, men här är några yrken du kan ha efter att ha läst Ekonomiprogrammet på Svea Gymnasium.

Efter din examen från Ekonomiprogrammet på Svea Gymnasium är du rustad för livet som entreprenör, redo att starta ett eget företag. När du läst kurser i företagsekonomi får du utveckla dina kunskaper om ekonomiska begrepp och modeller, som bokföring, marknadsföring, kalkylering och bokslut. Dessutom får du lära dig de juridiska krav som ställs på företag. Du utvecklar de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att kunna starta och driva eget företag. Under dina tre år hos oss får du tips och råd längs vägen, och du får lära dig allt du behöver veta för att kunna starta, driva och utveckla ett företag från grunden. Med mentorsprogrammen och nära kontakter till näringslivet får du även chansen att utveckla det egna kontaktnätet och knyta band med viktiga företag och personer.

Starta eget företag efter Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet öppnar dörrarna till många spännande och intressanta utbildningar på högskola och universitet. Under dina tre år på det högskoleförberedande Ekonomiprogrammet på Svea Gymnasium utvecklas de kunskaper och kompetenser som krävs för utbildning på högre nivå. Efter din gymnasieexamen från Ekonomiprogrammet är du behörig till en nästintill oändlig mängd olika högskole- och universitetsutbildningar. Du kan exempelvis välja att studera vidare inom ämnesområden som civilekonomi, affärsjuridik och nationalekonomi.

Studera vidare efter Ekonomiprogrammet

Vanliga Frågor och Svar

Hur många näringslivsmentorer och programansvarig näringslivsmentor är det per program?

Det är 1 programansvarig näringslivsmentor per program och mellan 4-6 näringslivsmentorer per program. 

Vad gör en programansvarig näringslivsmentor?

En person som ansvarar över näringslivsmentorerna  arbetar tillsammans med lärarna för att skapa en så trivsam miljö som möjligt för eleverna. Han/Hon engagerar sig aktivt i skolan och är helst på plats en gång i månaden. Personen har ett passande yrke till programmet, exempelvis Spelutvecklare för teknikprogrammet. Denne har även ett ansvar att vara delvis införstådd i de programspecifika examensmålen och kursplaneringen.


Programansvarige näringsmentorns uppgifter är att:
 

 • Arbeta tillsammans med programlagsledare. 

 • Planera in aktiviteter kopplade till näringslivet för eleverna. 

 • Vara kontaktperson för alla näringslivsmentorer inom sitt program. 

 • Vara med och delta på Svea Gymnasiums event, exempelvis Öppet Hus.

 • Har tät kontakt med skolan och lärare för att se till att eleverna lyckas med sina mål. 

Vad innebär det att skolan har en VD från näringslivet?

För att kunna hjälpa elever med praktik- och arbetsmöjligheter, arbetar Svea Gymnasium nära näringslivet. Därför har skolan en VD från näringslivet som anställd, vilket är en person med högt ansvar/chefstitel sedan tidigare. VD:n ansvarar över program- och näringslivsmentorerna samt jobbar tillsammans med rektor och lärare för att skapa kontakt mellan skolan och näringslivet. 


VD:ns uppgifter:

 • Se till att kontakten mellan näringslivet och skolan hålls igång. 

 • Planerar in event tillsammans med programmentorerna.

 • Ser till att skolan får fler samarbetspartners.

 • Representerar skolan i olika sammanhang. 

 • Ser till att skolan får in fler intressanta föreläsare. 

 • Vara ett bollplank för rektor och lärare.

 • Är aktiv med nya arbetssätt för att sammankoppla näringslivet med skolan.


Är matematiken svår?

En kurs svårighetsgrad varierar lite vidare beroende på person. Så länge du lägger ner tillräckligt med tid och ber om hjälp när du inte förstår, så kommer matten inte att vara några problem.  

Vad innebär det att man har näringslivsmentorer?

En person från näringslivet tilldelas ett av programmen och arbetar tillsammans med flera andra näringslivsmentorer. Programmet tilldelas beroende på vilken nuvarande bransch denne arbetar inom. Näringslivsmentorns ansvar är att skapa kontakt mellan elever och näringslivet. Det är ett ideellt arbete där man närvarar i skolan ett par gånger per kvartal, under lite olika tidslängder och är tillgänglig via chatt/mejl för eleverna.  
 

Näringslivsmentors uppgifter är att: 

 • Vara ett bollplank för elever i klassen. Man chattar, ställer frågor och få lite tips och tricks. 

 • Hålla i heldagsaktiviteter med elever under utvecklingssamtal. 

 • Erbjuda möjligheten att ta mot studiebesök på sin arbetsplats. 

 • Leda workshops tillsammans med eleverna. 

 • Berätta om sin väg till arbete och karriärknep. 

 • Delta i event med Svea Gymnasium. 

 • Coacha elever i företagande. 

 • Stöd till gymnasiearbetet (T.ex. bidra med case från verkligheten, extra handledning, medbedömning m.m).

Vad gör en programansvarig näringslivsmentor?

En person som ansvarar över näringslivsmentorerna  arbetar tillsammans med lärarna för att skapa en så trivsam miljö som möjligt för eleverna. Denne är aktiv i skolan och helst på plats en gång i månaden. Personen har ett passande yrke till programmet, exempelvis Spelutvecklare för teknikprogrammet. Denne har även ett ansvar att vara delvis införstådd i de programspecifika examensmålen och kursplaneringen.


Programansvarige näringsmentorns uppgifter är att:
 

 • Arbeta tillsammans med programlagsledare. 

 • Planera in aktiviteter kopplade till näringslivet för eleverna. 

 • Vara kontaktperson för alla näringslivsmentorer inom sitt program. 

 • Vara med och delta på Svea Gymnasiums event, exempelvis Öppet Hus.

 • Har tät kontakt med skolan och lärare för att se till att eleverna lyckas med sina mål. 


Vad blir jag behörig till efter Ekonomiprogrammet?

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som gör dig behörig till vidare studier inom bland annat ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Programmet gör dig bland annat behörig till utbildningar inom ämnen som civil-, national-, och företagsekonomi, marknadsföring, juridik och statsvetenskap. Möjligheterna är många när du har läst Ekonomiprogrammet.

Vilka kurser läser man på Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi?

Ekonomiprogrammet har två inriktningar: ekonomi eller juridik. På Svea Gymnasium är inriktningen på programmet ekonomi. Inriktningen ska ge kunskaper i företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring och ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge de färdigheter som krävs för att starta och driva ett företag.

Vad gör en entreprenör som läst Ekonomiprogrammet?

En entreprenör driver ofta ett eget företag, genom vilket hen utvecklar sin idé på en produkt, en vara eller en tjänst. På Ekonomiprogrammet läser du kurser inom entreprenörsskap och företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring, och ledarskap och organisation. Sådana kunskaper är viktiga att ha när man driver eget företag, oavsett vad din affärsidé är. Din affärsidé kan vara direkt kopplad till ämnesfälten ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen, eller något helt annat. Oavsett vad har alla entreprenörer nytta av att kunna upprätta en budget, förstå viktiga marknadsföringsprinciper och hur personer fungerar i ett organisationssammanhang. 

bottom of page