top of page

Vilken elevhälsa finns det på Svea Gymnasium?

Medicinska insatser

De medicinska insatserna är en viktig del av skolans hälsofrämjande arbete. På Svea Gymnasium har vi både skolläkare och skolsköterska som båda tar emot elever för hälsobesök och enklare sjukvårdsinsatser. Alla elever har också rätt till minst en allmän hälsokontroll under sin gymnasietid. 

Myter om gaming gymnasie gymnasium stockholm sollentuna svea

Psykologiska insatser

Svea Gymnasiums skolpsykolog ger dig som elev det stöd du behöver för att förebygga sociala, känslomässiga och psykologiska problem. Här får du stöd och hjälp tidigt, vilket vi vet är viktigt för att du både ska må bra och klara av skolan. Skolpsykologen kan också hjälpa dig förstå hur du bäst tar till dig kunskap, så att du får rätt stöd till dina studier. 

Myter om gaming gymnasie gymnasium stockholm sollentuna svea

Psykosociala insatser

De psykosociala insatserna utförs av skolkuratorn. Skolkuratorn hjälper dig som elev att må bra och trivas i skolan, men också att uppfylla dina kunskapsmål. En skolkurator ska kunna se eleverna i sitt sammanhang, både i skolan, i hemmet och på fritiden. Till skolkuratorn kan du som elev komma med många typer av frågor och funderingar.

Myter om gaming gymnasie gymnasium stockholm sollentuna svea

Specialpedagogiska insatser

En samlad elevhälsa ska bland annat resultera i beslut om behov av specialpedagogens insatser för dig som elev på Svea Gymnasium. En viktig del av specialpedagogens insats handlar om att skapa förutsättningar för lärande och stötta i skolsvårigheter. Därför är en tidig samverkan kring elevernas psykiska och fysiska hälsa samt deras sociala situation viktig för att kunna möta eventuella behov på ett tidigt stadium. 

Myter om gaming gymnasie gymnasium stockholm sollentuna svea

Vad gör elevhälsan på Svea Gymnasium?

På Svea Gymnasium har vi satsat på att ha ett fantastiskt team bestående av kurator, skolsköterska, specialpedagog, skolläkare samt skolpsykolog. Elevhälsans uppdrag är att ge elever dem resurser som de behöver för att må bra och underlätta inlärning och utveckling. Elevhälsan omfattar:

  • Medicinska insatser

  • Psykologiska insatser

  • Psykosociala insatser

  • Specialpedagogiska insatser

Student Health Banner for Desktop.jpg

Elevhälsa

För att eleverna ska ha alla förutsättningar för att utvecklas på alla plan.

Att du som elev mår bra är viktigt för oss

Både fysisk och psykisk hälsa i fokus

Din hälsa, personliga utveckling och studieglädje är viktig för oss. Att du mår bra, både fysiskt och psykiskt, är en förutsättning för en välfungerande och framgångsrik skolgång. Därför tar Svea Gymnasium stort ansvar för våra elevers hälsa och mående på alla plan. Vi vet att den psykiska och fysiska hälsan är lika viktiga så här får du stöd för att hela du ska må bra. 

Stockholm Sollentuna gymnasium  gymnasieval klasskompis naturvetenskapsprogrammet samhällsvetenskapsprogrammet ekonomiprogrammet teknikprogrammet egen företagare svea gymnasium merit antagning natur ekonomi samhäll teknik entreprenör ung gymnasie sthlm ändra gymnasieval studietips psykisk ohälsa stöd
Så att du kan bli ditt bästa jag 

På Svea Gymnasium är din personliga utveckling viktig för oss. För att våra elever ska känna studieglädje och vara motiverade till att prestera sitt bästa är det viktigt för oss att ta ett helhetsgrepp kring våra elevers hälsa och välmående på flera plan. Här finns ett dedikerat elevhälsoteam som arbetar direkt med elever och vårdnadshavare för att främja hälsa samt förebygga ohälsa: Både fysisk och psykisk. 

personlig utveckling pluggtips studieglädje Stockholm Sollentuna gymnasium  gymnasieval klasskompis naturvetenskapsprogrammet samhällsvetenskapsprogrammet ekonomiprogrammet teknikprogrammet egen företagare svea gymnasium merit antagning natur ekonomi samhäll teknik entreprenör ung gymnasie sthlm ändra gymnasieval
Inkludering på riktigt

För oss är det självklart att man ska få älska vem man vill och identifiera sig som det pronomen som känns bäst. Men vi vet att verkligheten inte är lika accepterande. Därför jobbar vi aktivt för att Svea Gymnasium ska vara ett safe space oavsett vilken läggning eller identitet en har, att HBTQ+-frågor är integrerade i undervisningen på ett relevant sätt och att all vår personal är utbildad, uppdaterad, lyhörd och öppen inför att lära sig mer.

Hbtq+ gymnasium stockholm trans transperson ungdom elev identitet kurator safe space
bottom of page