top of page
Banner.jpg

Om Svea Gymnasium

Svea Gymnasium formar Sveriges framtida innovatörer och entreprenörer

Våra värderingar

Mångfald

Genom mångfald och inkludering läggs grunden för nästa stora affärsidé. Alla elever ska vara del av ett sammanhang och känna tillhörighet, oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter. 

Fokus på individen

Svea Gymnasium formar framtidens unga talanger. Genom personlig vägledning ställs elevernas individuella utveckling i fokus. Så formas framtidens entreprenörer. 

Framåtanda

Den nästa stora affärsidén kommer utvecklas av framtidens nytänkare. Svea Gymnasium är en plats som präglas av innovation. 

Stockholm Sollentuna gymnasium  gymnasieval klasskompis naturvetenskapsprogrammet samhällsvetenskapsprogrammet ekonomiprogrammet teknikprogrammet egen företagare svea gymnasium merit antagning natur ekonomi samhäll teknik entreprenör ung gymnasie sthlm ändra gymnasieval välgörenhet matkort

Vi stöttar lokala initiativ

Varje år genomför Svea Gymnasium ett socialt initiativ i närområdet. Vad initiativet ska göra och vad det går ut på planerar alla elever, lärare och skolledningen tillsammans.

Svea Gymnasium i Sollentuna, Stockholm, formar Sveriges framtida innovatörer och entreprenörer

200
FÖRETAG

startas dagligen i Sverige.

​3:a
VÄRLDEN

som det mest innovativa landet.

30 000+
ELEVER

är med och startar UF-företag varje år.

4:e
PLATS

i världen på kvinnligt entreprenörskap
gymnasium stockholm

På Svea Gymnasium i Sollentuna, Stockholm, får du de kunskaper som behövs för att lyckas göra din idé till affärer. Du får viktiga kontakter som kan hjälpa dig att förverkliga dina drömmar.

Vår övertygelse

Sverige har ett rikt arv av entreprenörskap och innovation. Svea Gymnasium grundades med övertygelsen om att Sverige kan bli ännu bättre på att föra detta arv vidare. Entreprenörskap handlar om att inkludera alla, oavsett bakgrund, i jakten på nästa stora affärsidé. Ju fler som vågar starta eget, desto större är chanserna att nästa stora affärsidé kläcks just i Sverige. Vi vill sporra fler att hitta sin egen unika talang, så att fler entreprenörsdrömmar väcks, snarare än släcks.

Vårt uppdrag är att forma och vägleda framtidens unga talanger så att fler vågar och vill starta eget företag – direkt efter gymnasiet eller senare i livet.

Svea Gymnasium är en ny skola med nya idéer. Vi tror på att traditionella skolvärderingar är avgörande för allas lärande och utveckling. Likaså tror vi på en utbildning där undervisning och skolans fria aktiviteter har stark koppling till näringslivet – både nationellt och globalt.

 

Svea Gymnasium inte organiserad som andra skolor utan fokus ligger på att förbereda eleverna för företagande, entreprenörskap och innovation. Skolan har därför inte bara en rektor, utan även en tillsatt VD. Rektorn organiserar och driver skolans pedagogiska arbete, med ansvar för att bygga en vinnande skolkultur och främja goda skolresultat. 

VD:n ansvarar för kontaktnätet till internationellt och nationellt näringsliv samt ser till så att skolans täta samarbete med näringslivet är aktuellt under alla år.

Om Svea Gymnasium

Stockholm Sollentuna gymnasium  gymnasieval klasskompis naturvetenskapsprogrammet samhällsvetenskapsprogrammet ekonomiprogrammet teknikprogrammet egen företagare svea gymnasium merit antagning natur ekonomi samhäll teknik entreprenör ung gymnasie sthlm ändra gymnasieval

Mentorskap

Vårt mål är att fler unga talanger vågar och vill starta eget företag – direkt efter gymnasiet eller senare i livet. Lär dig mer om vad det innebär att vara en ung entreprenör.

Läs mer

Stockholm Sollentuna gymnasium  gymnasieval klasskompis naturvetenskapsprogrammet samhällsvetenskapsprogrammet ekonomiprogrammet teknikprogrammet egen företagare svea gymnasium merit antagning natur ekonomi samhäll teknik entreprenör ung gymnasie sthlm ändra gymnasieval

| Varför Svea Gymnasium?

Svea Gymnasium är en ny skola, med nya idéer. Våra program har en tydlig och praktisk anknytning till näringslivet och vi vill i större utsträckning uppmuntra och utbilda elever om företagande och entreprenörskap.

Läs mer

Våra värderingar

Mångfald

Genom mångfald och inkludering läggs grunden för nästa stora affärsidé. Alla elever ska vara del av ett sammanhang och känna tillhörighet, oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter. 

Fokus på individen

Svea Gymnasium formar framtidens unga talanger. Genom personlig vägledning ställs elevernas individuella utveckling i fokus. Så formas framtidens entreprenörer. 

Framåtanda

Den nästa stora affärsidén kommer utvecklas av framtidens nytänkare. Svea Gymnasium i Sollentuna är en plats som präglas av innovation. 

Stockholm Sollentuna gymnasium  gymnasieval klasskompis naturvetenskapsprogrammet samhällsvetenskapsprogrammet ekonomiprogrammet teknikprogrammet egen företagare svea gymnasium merit antagning natur ekonomi samhäll teknik entreprenör ung gymnasie sthlm ändra gymnasieval lärare

Vår kultur

Hur vi samarbetar

Vi tror att de bästa idéerna kommer till när alla kan vara med och bidra. På Svea Gymnasium är alla elever, lärare och skolpersonal del av en kultur som präglas av inkludering, kreativitet och innovationskraft. Här utvecklas vi som individer, vilket gör oss starkare tillsammans som grupp. Vi möter varandra med öppet sinne, nyfikenhet och glädje. Tillsammans är vi drivande i att skapa ett sammanhang där vi gläds åt varandras framgångar.  

bottom of page