top of page

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning: Naturvetenskap

Drömmer du om en karriär inom forskning, medicin eller klimatförändringar? På vårt Naturvetenskapsprogram förstår du världen på ett nytt sätt och hur du kan göra världen mer hållbar. I årskurs 3 anordnas en klassresa till Amsterdam.

Programinformation

Välkommen till Naturvetenskapsprogrammet på Svea Gymnasium i Sollentuna!


En kreativ och spännande gymnasielinje som förbereder dig inför framtida studier inom det naturvetenskapliga. Du kan exempelvis plugga vidare till apotekare, arkitekt, civilingenjör, dietist, forskare, läkare, lärare, miljövetare, psykolog, tandläkare eller veterinär.


Naturprogrammet passar dig som vill förstå världen och vara med och utveckla den till en mer hållbar plats. För att ge dig som elev ännu större inblick i branschen anordnar vi på Svea Gymnasium en resa till Hollands och naturvetenskapens huvudstad: Amsterdam! (Resan sker i årskurs 3.)


Hos oss har Naturvetenskapsprogrammet två profiler du kan välja mellan:


1. Profil: Entreprenörskap

För dig som drömmer om att driva och leda företag framåt med övertygande retorik. Exempelvis som chef/VD eller projektledare. Här får du kunskap och verktyg inom entreprenörskap och retorik.


Entreprenörskap

Fördjupning inom företagsekonomi, psykologi, juridik och retorik utifrån ekonomiska, kulturella, sociala och vetenskapliga sammanhang.


Retorik

Utvecklas inom argumentation, diskussioner och presentationsteknik, både skriftligt och muntligt.2. Profil: Natur och teknik

För dig som vill fördjupa dig inom IT och programmering. Exempelvis som ingenjör, konsult eller analytiker. Här får du kunskap och verktyg inom programmering och naturvetenskaplig specialisering.


Programmering

Fördjupning inom mjukvarors uppbyggnad, anpassning och utveckling samt programmeringens roll inom datorsimulering, datoriserad problemlösning och informationstekniska sammanhang.


Naturvetenskaplig specialisering
Inom- eller tvärvetenskaplig fördjupning inom valt kunskapsområde, innovationer och programmering.

Programpaket

På Svea Gymnasium lär du dig om entreprenörskap, innovation och företagande.

För dig som vill fördjupa dig inom IT och programmering. Exempelvis som ingenjör, konsult eller analytiker. Här får du kunskap och verktyg inom programmering och naturvetenskaplig specialisering.

Natur och Teknik

För dig som drömmer om att driva och leda företag framåt med övertygande retorik. Exempelvis som chef/VD eller projektledare. Här får du kunskap och verktyg inom entreprenörskap och retorik.

Entreprenörskap

Profiler

Våra övriga program

Vad kan jag jobba med efter Naturvetenskapsprogrammet?

Naturvetenskapsprogrammet formar lösningsorienterade personer med stor kunskap om världens beskaffenhet. Här utvecklas de kompetenser som samhälle och näringsliv behöver, och vägen till jobb är många. Det här är några av de jobb du kan ha i framtiden efter att ha läst Naturvetenskapsprogrammet på Svea Gymnasium.

Efter din gymnasieexamen från Naturvetenskapsprogrammet på Svea Gymnasium är du redo att påbörja den egna företagsresan. Här får du tips och råd längs vägen, och lär dig allt du behöver veta för att kunna starta, driva och utveckla ett eget företag. Här samlas och formas framtidens naturentreprenörer, något som behövs för att driva och utveckla hållbara innovationer.

Starta eget företag efter Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som gör dig behörig till många utbildningar på högskola och universitet. På Naturvetenskapsprogrammet på Svea Gymnasium får du en bred teoretisk grund att luta dig mot, vilket gör dig redo för vidare studier på högre nivå. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom bland annat naturvetenskap, matematik, nationalekonomi och teknik, men också inom ett samhällsvetenskapligt område. Efter att ha läst Naturvetenskapsprogrammet står de akademiska dörrarna vidöppna.

Studera vidare efter Naturvetenskapsprogrammet

Vanliga Frågor och Svar

Hur många näringslivsmentorer och programansvarig näringslivsmentor är det per program?

Det är 1 programansvarig näringslivsmentor per program och mellan 4-6 näringslivsmentorer per program. 

Vad innebär det att skolan har en VD från näringslivet?

För att kunna hjälpa elever med praktik- och arbetsmöjligheter, arbetar Svea Gymnasium nära näringslivet. Därför har skolan en VD från näringslivet som anställd, vilket är en person med högt ansvar/chefstitel sedan tidigare. VD:n ansvarar över program- och näringslivsmentorerna samt jobbar tillsammans med rektor och lärare för att skapa kontakt mellan skolan och näringslivet. 


VD:ns uppgifter:

 • Se till att kontakten mellan näringslivet och skolan hålls igång. 

 • Planerar in event tillsammans med programmentorerna.

 • Ser till att skolan får fler samarbetspartners.

 • Representerar skolan i olika sammanhang. 

 • Ser till att skolan får in fler intressanta föreläsare. 

 • Vara ett bollplank för rektor och lärare.

 • Är aktiv med nya arbetssätt för att sammankoppla näringslivet med skolan.

Är matematiken svår?

En kurs svårighetsgrad varierar lite vidare beroende på person. Så länge du lägger ner tillräckligt med tid och ber om hjälp när du inte förstår, så kommer matten inte att vara några problem.  

Vad innebär det att man har näringslivsmentorer?

En person från näringslivet tilldelas ett av programmen och arbetar tillsammans med flera andra näringslivsmentorer. Programmet tilldelas beroende på vilken nuvarande bransch denne arbetar inom. Näringslivsmentorns ansvar är att skapa kontakt mellan elever och näringslivet. Det är ett ideellt arbete där man närvarar i skolan ett par gånger per kvartal, under lite olika tidslängder och är tillgänglig via chatt/mejl för eleverna.  
 

Näringslivsmentors uppgifter är att: 

 • Vara ett bollplank för elever i klassen. Man chattar, ställer frågor och få lite tips och tricks. 

 • Hålla i heldagsaktiviteter med elever under utvecklingssamtal. 

 • Erbjuda möjligheten att ta mot studiebesök på sin arbetsplats. 

 • Leda workshops tillsammans med eleverna. 

 • Berätta om sin väg till arbete och karriärknep. 

 • Delta i event med Svea Gymnasium. 

 • Coacha elever i företagande. 

 • Stöd till gymnasiearbetet (T.ex. bidra med case från verkligheten, extra handledning, medbedömning m.m).

Vad gör en programansvarig näringslivsmentor?

En person som ansvarar över näringslivsmentorerna  arbetar tillsammans med lärarna för att skapa en så trivsam miljö som möjligt för eleverna. Denne är aktiv i skolan och helst på plats en gång i månaden. Personen har ett passande yrke till programmet, exempelvis Spelutvecklare för teknikprogrammet. Denne har även ett ansvar att vara delvis införstådd i de programspecifika examensmålen och kursplaneringen.


Programansvarige näringsmentorns uppgifter är att:
 

 • Arbeta tillsammans med programlagsledare. 

 • Planera in aktiviteter kopplade till näringslivet för eleverna. 

 • Vara kontaktperson för alla näringslivsmentorer inom sitt program. 

 • Vara med och delta på Svea Gymnasiums event, exempelvis Öppet Hus.

 • Har tät kontakt med skolan och lärare för att se till att eleverna lyckas med sina mål. 

Hur blir man entreprenör efter att ha läst Naturvetenskapsprogrammet?

På Svea Gymnasium får alla elever prova på hur det är att starta, driva och utveckla ett eget företag. Så rustas du för att i framtiden utveckla en affärsidé som omsätts till handling genom det egna företaget - eller fortsätta utveckla det företag du startar under gymnasiet. Samhället är i stort behov av innovativa naturentreprenörer som skapar eller utvecklar lösningar för att driva hållbar utveckling. Drömmer du om att bli entreprenör och driva eget företag är möjligheterna därmed många efter att ha läst Naturvetenskapsprogrammet.

Vad blir jag behörig till efter att ha läst Naturprogrammet?

På Naturvetenskapsprogrammet fördjupas dina ämneskunskaper inom främst naturvetenskap, matematik och teknik, men också inom språk och samhällsvetenskapliga ämnesområden. För den som vill studera vidare på högskola och universitet ger programmet de största av valmöjligheter. Programmet är högskoleförberedande, och gör dig behörig för vidare studier inom ämnesområden som naturvetenskap, teknik, matematik och ekonomi, för att bara nämna några. Men du får också behörighet till många utbildningar inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet. 

bottom of page