top of page
MENTORSKAP 

Mentorskap på Svea Gymnasium 

Alla elever på Svea Gymnasium tilldelas två mentorer: En från näringslivet och en lärare. Detta för att maximalt kunna stötta eleverna i sin individuella utveckling. Lärarmentorn stöttar och följer upp elevernas akademiska utveckling och ser till att de når sina studiemål.

 

Näringslivsmentorn fungerar som en rådgivare till eleverna när de startar och driver sina UF-företag. De delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter samt rustar eleverna för framgång i arbetslivet. 

I want to apply for a Teaching Coach

Click on the button below or reach us at pitch@sveapartners.se

mentor skola stockholm

Svea Gymnasium formar Sveriges framtida innovatörer och entreprenörer

Mentorerna fungerar som en länk både till våra elever, deras vårdnadshavare, till övriga lärare och skolpersonal. De håller  regelbunden kontakt med elevhälsoteamet och signalerar i god tid om det skulle uppstå oro kring en elev.

Som elev och vårdnadshavare är det i första hand mentorerna du vänder dig till för allt som rör studier, kunskapsutveckling och undervisningen. De ansvar för gymnasieutbildningen i stort: Säkerställer att samordningen mellan lärarna på skolan fungerar bra och att eleverna uppnår sina studieresultat.

Företag entreprenörskap gymnasium

Hur hjälper mentorerna till med studierna?

mentor jobb näringsliv utbildning plugg skola lärare Stockholm Sollentuna gymnasium  gymnasieval klasskompis naturvetenskapsprogrammet samhällsvetenskapsprogrammet ekonomiprogrammet teknikprogrammet egen företagare svea gymnasium merit antagning natur ekonomi samhäll teknik entreprenör ung gymnasie sthlm ändra gymnasieval

VAD GÖR EN LÄRARMENTOR?

Mentorskap från lärare

Lärarmentorn följer, stöttar och coachar eleven kring sin kunskapsutveckling och studiesituation. Som mentor har du förutsättningarna för att kunna ta dig an ditt ledarskap ur ett helhetsperspektiv. På så sätt kan du bedöma om eleven är i behov av generellt stöd eller endast stöd i vissa kurser. 

 

Som mentor är du länken mellan eleven och övriga lärare och skolpersonal, samt även mellan skolan och elevens vårdnadshavare. Du har även regelbunden kontakt med Svea Gymnasiums elevhälsoteam och signalerar i god tid om det uppstår oro för en elev. Din roll är att forma elever under sin utbildning i frågor som rör skolgång, undervisning och kunskapsutveckling. 

VAD GÖR EN NÄRINGSLIVSMENTOR?

Mentorer från näringslivet

På Svea Gymnasium tycker vi att utbildningen och undervisningen ska ligga nära näringslivet. Vi vill stötta, vägleda och motivera framtidens innovatörer till att utveckla framtidens produkter, tjänster och lösningar, och till att starta och driva ett eget företag.

 

Din roll som näringslivsmentor är att vara med och forma morgondagens entreprenörer. Genom stöttning och råd av eleverna du tilldelas, bistår du med viktig kunskap och värdefulla erfarenheter som hjälper eleven att växa in i sin roll som entreprenör. Du blir en viktig och betydelsefull del av deras resa - och kanske hittar du också nästa person och affärsidé att investera i. 

bottom of page