top of page

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning: Samhällsvetenskap

Drömmer du om en karriär inom näringslivet och vill påverka samhället på riktigt? På vårt Samhällsvetenskapsprogram diskuterar du samhällsfrågor och får förståelse för samhället och dess utveckling. I årskurs 3 anordnas en klassresa till Bryssel.

Programinformation

Välkommen till Samhällsvetenskapsprogrammet på Svea Gymnasium i Sollentuna!


En lärorik och spännande gymnasielinje som förbereder dig inför framtida studier inom det samhällsvetenskapliga. Du kan exempelvis plugga vidare till advokat, brandman, genusvetare, kriminalvårdare, kurator, lärare, polis, politiker, socionom eller tolk.


Programmet passar dig som vill förstå världen och vara med och utveckla den till mer hållbar. För att ge dig som elev ännu större inblick i branschen anordnar vi på Svea Gymnasium en resa till Belgien och Europaparlamentets hem: Bryssel! (Resan sker i årskurs 3.)


Hos oss har Samhällsvetenskapsprogrammet två profiler du kan välja mellan:


1. Profil: Entreprenörskap

För dig som drömmer om att driva och leda företag organisationer framåt med övertygande retorik. Exempelvis som chef/VD eller projektledare. Här får du kunskap och verktyg inom entreprenörskap, retorik och ledarskap och organisation.


Entreprenörskap

Fördjupning inom företagsekonomi, psykologi, juridik och retorik utifrån ekonomiska, kulturella, sociala och vetenskapliga sammanhang.


Ledarskap och organisation

Fördjupning inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik utifrån ekonomiska, etiska och sociala aspekter.


Retorik

Utvecklas inom argumentation, debatt och presentationsteknik, både skriftligt och muntligt.2. Profil: Juridik och företagande

För dig som drömmer om att leda företag framåt med hänsyn till etik, lagar och rättigheter. Exempelvis som projektledare eller juridiskt biträde. Här får du kunskap och verktyg inom entreprenörskap, juridik samt humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. Fokus ligger på företagandes regelverk samt innovation så som avtalsfrågor och upphovsrätt.


Entreprenörskap

Fördjupning inom företagsekonomi, psykologi, juridik och retorik utifrån ekonomiska, kulturella, sociala och vetenskapliga sammanhang.


Juridik

Fördjupning inom civilrätt (gällande privatpersoner och företag) och offentlig rätt (gällande maktfördelning och maktutövning nationellt och internationellt). Kursen Rätten och samhället som lär om etik och moral, grundlagar, lagstiftning, straffrätt samt hur lagar tolkas.


Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering:
Inom- eller tvärvetenskaplig fördjupning inom valt område. Öppnar för ett bredare perspektiv inom filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, medier och kommunikation, nationalekonomi, psykologi, språk, språkvetenskap och statsvetenskap.
Vi tror att lärande sker bäst när det kombineras med erfarenheter utanför klassrummet. Därför har vi skapat ett program som ger  dig som elev chansen att besöka några av Sveriges mest kända institutioner och museum, så som Forum för levande historia, Historiska Museet, Medelhavsmuseet, Medeltidsmuseet, Nobel Prize Museum, Nordiska museet och Vasamuseet. Genom dessa besök får du som elev möjlighet att utforska olika aspekter av samhället - både dess historia, nutid och framtid.


Du får möjlighet att besöka Riksdagen, där du får se hur Sveriges politiker jobbar och höra om hur det är att arbeta i landets viktigaste institution. Det kommer även finnas chans att möta politiker som delar med sig av sina unika erfarenheter. Du får delta i rollspel om internationellt beslutsfattande inom exempelvis FN och EU tillsammans med dina klasskamrater, för att få öva hur olika samhällsfrågor kan diskuteras och ta plats i verkliga livet. Studieresan går förstås till Bryssel där du får en chans att se viktiga EU-institutioner på riktigt.


Här skapas en utbildning som ger våra elever unika insikter och aha-upplevelser för att förstå samhället och världen vi lever i på ett mer djupgående sätt. Därför har vi gjort om det traditionella skolklassrummet till ett klassrum som möter hela världen.

Programpaket

På Svea Gymnasium lär du dig om entreprenörskap, innovation och företagande.

För dig som drömmer om att driva och leda företag organisationer framåt med övertygande retorik. Exempelvis som chef/VD eller projektledare. Här får du kunskap och verktyg inom entreprenörskap, retorik och ledarskap och organisation.

Entreprenörskap

För dig som drömmer om att leda företag framåt med hänsyn till etik, lagar och rättigheter. Exempelvis som projektledare eller juridiskt biträde. Här får du kunskap och verktyg inom entreprenörskap, juridik samt humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. Fokus ligger på företagandes regelverk samt innovation så som avtalsfrågor och upphovsrätt.

Juridik och Företagande

Profiler

Våra övriga program

Vad kan jag jobba med efter Samhällsvetenskapsprogrammet?

På samhällsvetenskapsprogrammet formas allmänbildade elever som gör skillnad för samhälle, företag och individ. Den breda utbildningen leder till många olika jobb inom en mängd olika branscher, men här är några jobb du kan ha efter att ha läst Samhällsvetenskapsprogrammet.

Efter studenten från Samhällsvetenskapsprogrammet är du en vässad, driven samhällsvetare, redo att starta eget företag. Här får du praktiska råd och tips för din framtida karriär som samhällsentreprenör. På Svea Gymnasium får du lära dig allt du behöver veta för att kunna starta, driva och utveckla det egna företaget.

Starta eget företag efter Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred, trygg grund att stå på. Programmet är högskoleförberedande och ger dig behörighet till en stor mängd utbildningar inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Brinner du för samhällsfrågor och politik kan du exempelvis läsa vidare inom statsvetenskap. Om lag och rätt intresserar dig gör samhällsprogrammet dig behörig till att läsa vidare inom juridiken. Vill du göra skillnad för människa och samhälle kan studier inom socialt arbete passa dig. Efter Samhällsvetenskapsprogrammet kan du också läsa vidare inom bland annat politik, media och kommunikation och psykologi.

Studera vidare efter Samhällsvetenskapsprogrammet

Vanliga Frågor och Svar

Hur många näringslivsmentorer och programansvarig näringslivsmentor är det per program?

Det är 1 programansvarig näringslivsmentor per program och mellan 4-6 näringslivsmentorer per program. 

Vad innebär det att skolan har en VD från näringslivet?

För att kunna hjälpa elever med praktik- och arbetsmöjligheter, arbetar Svea Gymnasium nära näringslivet. Därför har skolan en VD från näringslivet som anställd, vilket är en person med högt ansvar/chefstitel sedan tidigare. VD:n ansvarar över program- och näringslivsmentorerna samt jobbar tillsammans med rektor och lärare för att skapa kontakt mellan skolan och näringslivet. 


VD:ns uppgifter:

 • Se till att kontakten mellan näringslivet och skolan hålls igång. 

 • Planerar in event tillsammans med programmentorerna.

 • Ser till att skolan får fler samarbetspartners.

 • Representerar skolan i olika sammanhang. 

 • Ser till att skolan får in fler intressanta föreläsare. 

 • Vara ett bollplank för rektor och lärare.

 • Är aktiv med nya arbetssätt för att sammankoppla näringslivet med skolan.

Vad innebär det att man har näringslivsmentorer?

En person från näringslivet tilldelas ett av programmen och arbetar tillsammans med flera andra näringslivsmentorer. Programmet tilldelas beroende på vilken nuvarande bransch denne arbetar inom. Näringslivsmentorns ansvar är att skapa kontakt mellan elever och näringslivet. Det är ett ideellt arbete där man närvarar i skolan ett par gånger per kvartal, under lite olika tidslängder och är tillgänglig via chatt/mejl för eleverna.  
 

Näringslivsmentors uppgifter är att: 

 • Vara ett bollplank för elever i klassen. Man chattar, ställer frågor och få lite tips och tricks. 

 • Hålla i heldagsaktiviteter med elever under utvecklingssamtal. 

 • Erbjuda möjligheten att ta mot studiebesök på sin arbetsplats. 

 • Leda workshops tillsammans med eleverna. 

 • Berätta om sin väg till arbete och karriärknep. 

 • Delta i event med Svea Gymnasium. 

 • Coacha elever i företagande. 

 • Stöd till gymnasiearbetet (T.ex. bidra med case från verkligheten, extra handledning, medbedömning m.m).

Vad gör en programansvarig näringslivsmentor?

En person som ansvarar över näringslivsmentorerna  arbetar tillsammans med lärarna för att skapa en så trivsam miljö som möjligt för eleverna. Denne är aktiv i skolan och helst på plats en gång i månaden. Personen har ett passande yrke till programmet, exempelvis Spelutvecklare för teknikprogrammet. Denne har även ett ansvar att vara delvis införstådd i de programspecifika examensmålen och kursplaneringen.


Programansvarige näringsmentorns uppgifter är att:
 

 • Arbeta tillsammans med programlagsledare. 

 • Planera in aktiviteter kopplade till näringslivet för eleverna. 

 • Vara kontaktperson för alla näringslivsmentorer inom sitt program. 

 • Vara med och delta på Svea Gymnasiums event, exempelvis Öppet Hus.

 • Har tät kontakt med skolan och lärare för att se till att eleverna lyckas med sina mål. 

Hur blir jag entreprenör efter att ha läst Samhällsprogrammet?

Samhällsprogrammet fördjupar dina kunskaper inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Här formas du till en allmänbildad person med breda kunskaper om samhället, politiken, företagandet, och individen, och samspelet dem emellan. Så förutspår du framtida behov för såväl samhälle som individ. Genom det egna företaget kan du driva förändring och skapa innovativa lösningar på svåra problem. På Svea Gymnasium fördjupar du dig i Entreprenörsskap eller Juridik och företagande. Så utvecklas dina kunskaper och kompetenser inom ämnesområden som är viktiga för dig som vill driva eget företag.

Vilken högskolebehörighet får jag efter Samhällsprogrammet?

Samhällsprogrammet gör dig behörig till högskole- och universitetsutbildningar inom ett brett samhällsvetenskapligt område, till exempel inom politik, historia, media och kommunikation, psykologi och statsvetenskap. Efter din högskoleutbildning kan du få många olika typer av jobb, inom både näringslivet och samhället. 

bottom of page