top of page
Banner.jpg

Hjälp oss bli bättre

Vi strävar alltid efter att förbättra vår verksamhet. Därför vill vi alltid höra vad andra tycker. Tveka inte att höra av dig till oss med en fråga, ett förslag, med beröm eller ett klagomål. Vi växer i vår kontakt med er.  

För oss är det lika viktigt att veta vad vi gör bra, som vad vi gör mindre bra. Det är så vi kan se till att vår verksamhet blir ännu bättre. 

 

Vi uppskattar alltid att höra från elever, vårdnadshavare, skolpersonal, och andra som på något sätt tar del av vår verksamhet – och från andra också för den delen. För oss är det viktigt att ständigt sträva efter att bli ännu bättre. Därför är det meningsfullt för oss att ta del av din feedback på oss och vår verksamhet. Så kan vi säkerställa att vi levererar i vårt utbildningsuppdrag mot våra elever. Ingen fråga, förslag, synpunkt eller klagomål är för litet. Tveka därför inte att höra av dig till oss så får du snart svar. Vi hanterar alla ärenden som kommer in till oss. 

Hjälp oss bli bättre

Contact Form BG.png

Berätta om ditt ärende genom att fylla i formuläret 

Fyll i formuläret så hanterar vi ditt ärende och ser till att det når fram till rätt person. Vi återkopplar alltid till dig så snart vi kan. Självklart kan du också höra av dig direkt till lärare, mentorer, rektor och annan personal på skolan. 

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

Mina synpunkter gäller
Min relation till skolan

Frågor och svar

 • Vad blir jag behörig till efter Teknikprogrammet?
  Teknikprogrammet är högskoleförberedande och ger dig behörighet till en mängd utbildningar i ämnesområden som rör teknik, matematik och fysik. Efter inriktningen Design och Produktutveckling kan du också fortsätta studera design, eller söka dig till utbildningar inom arkitektur, formgivning, media och reklam, eller till teknisk högskola, där du exempelvis kan studera till att bli högskoleingenjör inom flera olika områden.
 • Hur blir man entreprenör efter att ha läst Teknikprogrammet?
  Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling passar dig som är kreativ, lösningsorienterad och innovativ, och dig som gillar att gå från idé till handling - egenskaper som ofta finns hos entreprenörer. Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling förbättrar din förmåga att genom innovativa lösningar utveckla befintliga produkter och tjänster, och att skapa nya produkter som underlättar för morgondagens användare. Det bäddar för en karriär som entreprenör, där du genom ditt eget företag skapar framtidens innovativa lösningar.
 • Är matematiken svår?
  Hur vidare en kurs är svår eller inte beror på person till person. På de flesta utav våra program studerar man minst till matte 3. För att klara kursen är det bra om man lägger ned tid på att nöta in den och säger till att man behöver hjälp när det blir för svårt.
 • Kan tjejer plugga teknik?
  Självfallet kan tjejer studera teknik! Inget program är riktat till något kön, så länge man har intresse för teknik så är det bara att köra på!
 • Vad innebär det att skolan har en VD från näringslivet?
  För att kunna hjälpa elever med praktik- och arbetsmöjligheter, arbetar Svea Gymnasium nära näringslivet. Därför har skolan en VD från näringslivet som anställd, vilket är en person med högt ansvar/chefstitel sedan tidigare. VD:n ansvarar över program- och näringslivsmentorerna samt jobbar tillsammans med rektor och lärare för att skapa kontakt mellan skolan och näringslivet. VD:ns uppgifter: Se till att kontakten mellan näringslivet och skolan hålls igång. Planerar in event tillsammans med programmentorerna. Ser till att skolan får fler samarbetspartners. Representerar skolan i olika sammanhang. Ser till att skolan får in fler intressanta föreläsare. Vara ett bollplank för rektor och lärare. Är aktiv med nya arbetssätt för att sammankoppla näringslivet med skolan.
 • Vad gör en programansvarig näringslivsmentor?
  En person som ansvarar över näringslivsmentorerna arbetar tillsammans med lärarna för att skapa en så trivsam miljö som möjligt för eleverna. Denne är aktiv i skolan och helst på plats en gång i månaden. Personen har ett passande yrke till programmet, exempelvis Spelutvecklare för teknikprogrammet. Denne har även ett ansvar att vara delvis införstådd i de programspecifika examensmålen och kursplaneringen. Programansvarige näringsmentorns uppgifter är att: Arbeta tillsammans med programlagsledare. Planera in aktiviteter kopplade till näringslivet för eleverna. Vara kontaktperson för alla näringslivsmentorer inom sitt program. Vara med och delta på Svea Gymnasiums event, exempelvis Öppet Hus. Har tät kontakt med skolan och lärare för att se till att eleverna lyckas med sina mål.
 • Vad innebär det att man har näringslivsmentorer?
  En person från näringslivet tilldelas ett av programmen och arbetar tillsammans med flera andra näringslivsmentorer. Programmet tilldelas beroende på vilken nuvarande bransch denne arbetar inom. Näringslivsmentorns ansvar är att skapa kontakt mellan elever och näringslivet. Det är ett ideellt arbete där man närvarar i skolan ett par gånger per kvartal, under lite olika tidslängder och är tillgänglig via chatt/mejl för eleverna. Näringslivsmentors uppgifter är att: Vara ett bollplank för elever i klassen. Man chattar, ställer frågor och få lite tips och tricks. Hålla i heldagsaktiviteter med elever under utvecklingssamtal. Erbjuda möjligheten att ta mot studiebesök på sin arbetsplats. Leda workshops tillsammans med eleverna. Berätta om sin väg till arbete och karriärknep. Delta i event med Svea Gymnasium. Coacha elever i företagande. Stöd till gymnasiearbetet (T.ex. bidra med case från verkligheten, extra handledning, medbedömning m.m).
 • Hur många näringslivsmentorer och programansvarig näringslivsmentor är det per program?
  Det är 1 programansvarig näringslivsmentor per program och mellan 4-6 näringslivsmentorer per program.
bottom of page