top of page

HUR JOBBAR VI? 

Anledningar till att vara innovatör

Bidra till samhällsutveckling

Många av de tjänster, produkter och lösningar som utvecklats av svenska entreprenörer är nästan omöjliga att föreställa sig ett liv utan idag. Så bidrar entreprenörer till samhällets fortsatta utveckling.

Jobba med något du brinner för

Som entreprenör kan du jobba med något du verkligen brinner för när du utvecklar din affärsidé. Då blir varje arbetsdag mycket roligare. 

Bygg något du kan känna ägandeskap över

Som egen företagare är du din egen chef. Du formar kulturen när din affärsidé förverkligas, när du och dina medarbetare tillsammans skapar tillväxt och framgång

Banner.jpg

Att vara ung entreprenör

Som ung entreprenör har du därför en viktig roll i samhällets fortsatta utveckling, därför vill vi på Svea Gymnasium göra dig redo att starta, driva och utveckla ett eget företag direkt efter studenten, eller senare i framtiden.

Att vara student på Svea gymnasium

Vad innebär det att vara ung entreprenör? 

Entreprenörens resa börjar med en idé på en lösning, en produkt eller en tjänst som sedan tas till marknaden. En stor del av att vara entreprenör handlar om att våga ta risker för att kunna skapa morgondagens lösningar, men också att hitta personer som tror på din idé och vill finansiera den.

Svea Gymnasiums roll

Hur hjälper vi dig på din entreprenörsresa?

På Svea Gymnasium lär sig alla elever hur det är att starta företag – på riktigt.

Ung Företagsamhet på Svea

På Svea Gymnasium är varje elev med om att starta ett UF-företag tillsammans med skol- och klasskamrater. Ni får bygga upp företaget utifrån er affärsidé, vision, mål, målgruppsanalyser, varumärkeskännedom och strategier samt taktiska insatser.

Mentor från näringslivet

Varje UF-företag tilldelas en mentor från näringslivet som stöttar och agerar rådgivare åt UF-företaget under tiden som företaget är registrerat. Detta är en viktig tillgång för UF-företaget som ger inblick i näringslivet och tillgång till en rad nyttiga kontakter.

Nätverkande och pitch

Ni kommer ha möjlighet att presentera och pitcha ert UF-företags affärsidé på öppet hus, vid möten med olika företag inom länet och olika andra nätverkssammanhang. Ni deltar även på en årlig och inspirerande mässa med tävlingar, där ditt UF-företag kan tävla inom olika kategorier. På Svea Gymnasium både uppmuntras, uppmärksammas och utvecklas din unika talang. Oavsett vad du har för unik begåvning ser vi till att den utvecklas tillsammans med erfarna handledare. 

Frågor och svar

 • Vad blir jag behörig till efter Teknikprogrammet?
  Teknikprogrammet är högskoleförberedande och ger dig behörighet till en mängd utbildningar i ämnesområden som rör teknik, matematik och fysik. Efter inriktningen Design och Produktutveckling kan du också fortsätta studera design, eller söka dig till utbildningar inom arkitektur, formgivning, media och reklam, eller till teknisk högskola, där du exempelvis kan studera till att bli högskoleingenjör inom flera olika områden.
 • Hur blir man entreprenör efter att ha läst Teknikprogrammet?
  Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling passar dig som är kreativ, lösningsorienterad och innovativ, och dig som gillar att gå från idé till handling - egenskaper som ofta finns hos entreprenörer. Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling förbättrar din förmåga att genom innovativa lösningar utveckla befintliga produkter och tjänster, och att skapa nya produkter som underlättar för morgondagens användare. Det bäddar för en karriär som entreprenör, där du genom ditt eget företag skapar framtidens innovativa lösningar.
 • Är matematiken svår?
  Hur vidare en kurs är svår eller inte beror på person till person. På de flesta utav våra program studerar man minst till matte 3. För att klara kursen är det bra om man lägger ned tid på att nöta in den och säger till att man behöver hjälp när det blir för svårt.
 • Kan tjejer plugga teknik?
  Självfallet kan tjejer studera teknik! Inget program är riktat till något kön, så länge man har intresse för teknik så är det bara att köra på!
 • Vad innebär det att skolan har en VD från näringslivet?
  För att kunna hjälpa elever med praktik- och arbetsmöjligheter, arbetar Svea Gymnasium nära näringslivet. Därför har skolan en VD från näringslivet som anställd, vilket är en person med högt ansvar/chefstitel sedan tidigare. VD:n ansvarar över program- och näringslivsmentorerna samt jobbar tillsammans med rektor och lärare för att skapa kontakt mellan skolan och näringslivet. VD:ns uppgifter: Se till att kontakten mellan näringslivet och skolan hålls igång. Planerar in event tillsammans med programmentorerna. Ser till att skolan får fler samarbetspartners. Representerar skolan i olika sammanhang. Ser till att skolan får in fler intressanta föreläsare. Vara ett bollplank för rektor och lärare. Är aktiv med nya arbetssätt för att sammankoppla näringslivet med skolan.
 • Vad gör en programansvarig näringslivsmentor?
  En person som ansvarar över näringslivsmentorerna arbetar tillsammans med lärarna för att skapa en så trivsam miljö som möjligt för eleverna. Denne är aktiv i skolan och helst på plats en gång i månaden. Personen har ett passande yrke till programmet, exempelvis Spelutvecklare för teknikprogrammet. Denne har även ett ansvar att vara delvis införstådd i de programspecifika examensmålen och kursplaneringen. Programansvarige näringsmentorns uppgifter är att: Arbeta tillsammans med programlagsledare. Planera in aktiviteter kopplade till näringslivet för eleverna. Vara kontaktperson för alla näringslivsmentorer inom sitt program. Vara med och delta på Svea Gymnasiums event, exempelvis Öppet Hus. Har tät kontakt med skolan och lärare för att se till att eleverna lyckas med sina mål.
 • Vad innebär det att man har näringslivsmentorer?
  En person från näringslivet tilldelas ett av programmen och arbetar tillsammans med flera andra näringslivsmentorer. Programmet tilldelas beroende på vilken nuvarande bransch denne arbetar inom. Näringslivsmentorns ansvar är att skapa kontakt mellan elever och näringslivet. Det är ett ideellt arbete där man närvarar i skolan ett par gånger per kvartal, under lite olika tidslängder och är tillgänglig via chatt/mejl för eleverna. Näringslivsmentors uppgifter är att: Vara ett bollplank för elever i klassen. Man chattar, ställer frågor och få lite tips och tricks. Hålla i heldagsaktiviteter med elever under utvecklingssamtal. Erbjuda möjligheten att ta mot studiebesök på sin arbetsplats. Leda workshops tillsammans med eleverna. Berätta om sin väg till arbete och karriärknep. Delta i event med Svea Gymnasium. Coacha elever i företagande. Stöd till gymnasiearbetet (T.ex. bidra med case från verkligheten, extra handledning, medbedömning m.m).
 • Hur många näringslivsmentorer och programansvarig näringslivsmentor är det per program?
  Det är 1 programansvarig näringslivsmentor per program och mellan 4-6 näringslivsmentorer per program.
Pitch Banner.jpg

Har du en affärsidé?

Har du en affärsidé som du vill dela eller bolla med oss? Kontakta oss på pitch@sveapartners.se

bottom of page