En skola med fokus på framtiden, närmare både eleverna och kollegorna

Vårt mål är att göra dig redo att forma din framtid precis så som du vill. Vare sig dina drömmar är stora eller små ser vi det som vårt ansvar att förse dig med verktygen som krävs för att genom nå dem, såväl yrkesmässigt som privat.

Dina resultat från lärande och utbildning skall nås med omsorg, glädje och inre trygghet. Med ett stort fokus på att låta varje elev ingå i en stor och inkluderande gemenskap står Svea Gymnasium för en utbildning där teoretiskt lärande och smart studieteknik kombineras med elevhälsa, lyhördhet och personligt ansvarstagande från alla lärare på skolan. Vi vill att din tid hos oss skall kännas kvalitativ, kreativ, utvecklande och verklighetsanknuten

Här kommer du som elev att få utvecklas med hjärta och hjärna i balans, med arbetsro och positiv framtidstro som en daglig del av miljön – utan att det görs avkall på gemensamma framsteg och kunskapsutveckling.
Må bra, utveckla dig själv, lär med ett leende. Studera smart, studera rätt, nå resultat.
På Svea Gymnasium står vi alltid up för ärlighet, omtanke och ett insiktsfullt förhållningsätt till de utmaningar du som ung vuxen står inför i dagens samhälle.
Vår passion är att väcka din skaparglädje, nyfikenhet och ett aktivt utforskande av dina framtidsdrömmar. För att du skall känna dig trygg i att utvecklas både kunskapsmässigt och som människa på Svea Gymnasium avger vi följande punkter som löfte.
Hos Svea Gymnasium garanterar vi följande:

  • En värdegrund som bygger på gemenskap, hänsyn och respekt för andra människor
  • Aktivt arbete med elevhälsa och smart studieteknik
  • Hög andel studiebesök och gästföreläsare
  • Smarta digitala lösningar i studierna
  • Lyhördhet, glädje och motivation hos samtliga lärare
  • Att se dig som individ och anpassa oss efter dina behov
  • Fokus på arbetsro och välmående i prestationen

Livet går ut på att så ofta som möjligt göra saker som för en att må bra. Vi ser det som vårt kall att dina gymnasieår inte skall vara något undantag.

Ta kontakt med oss redan idag för att personligt samtal där vi presenterar oss och vår filosofi närmare!

Vår filosofi

Vi tror på dig. På dina unika färdigheter, personlighet och förutsättningar. Vi tror på att ingen prestation är så stark som när både hjärta och hjärna blir sedda, hörda och aktiverade.
I dagens moderna samhälle blir det allt mer vanligt att uppleva känslan av stress, press och produktionskrav från alla håll. Men är det verkligen här vi når snabbast till målet? Är det verkligen genom att köra huvudet i backen och trampa på som vi åstadkommer våra bästa resultat?
Är det med knutna nävar vi ska nå våra drömmar, eller är det med ett leende på läpparna och med höjd haka?
På Svea Gymnasium tycker vi att stress och press motverkar goda resultat snarare än att maximera dem. Kreativitet, fokus och välmående blomstrar som allra bäst när det finns rum för känsla och tanke.

På våra utbildningar vill vi ta greppet om utbildningens kärna. Att lära sig är att uppleva något nytt, att ge sig själv näring och utvecklas intellektuellt och emotionellt.
Att växa och blomstra, såväl teoretiskt som personligt.
För kunskap är något alldeles fantastiskt, och vi vill att det skall upplevas så varje dag under din tid som student hos oss.

Om du, precis som vi, anser att gymnasieåren skall vara en upplevelse fylld av skaparglädje, självförtroende och personlig utveckling så har du hittat rätt.
Svea Gymnasium tar emot dig med öppna armar och ser fram emot att ge dig verktygen att accelerera din ambition, maximera din prestation och bana vägen för dina framtidsdrömmar.

Sök kontakt med oss redan idag för en personlig introduktion om oss och filosofin bakom Svea Gymnasium!